DIERZIEKTE LUCHTWEGINFECTIES

Luchtwegproblemen zijn samen met diarree de belangrijkste ziekteproblemen bij de jongste kalveren (tot 6 maanden) (Gezondheidsdienst voor Dieren, 2019). Verschillende soorten bacteriën, alsook virussen en parasieten, kunnen aan de basis liggen van een luchtweginfectie of BRD (Bovine Respiratory Disease) bij kalveren. Naast de aanwezigheid van deze kiemen zijn ook omgevingsfactoren en de weerstand van het dier erg belangrijk (Dierengezondheidszorg Vlaanderen, 2018). In de luchtwegen zijn natuurlijke afweermechanismen aanwezig om binnendringers, zoals bacteriën en virussen, te elimineren. Wanneer dit niet goed werkt, zoals bij een verlaagde weerstand en/of als grotere aantallen kiemen de luchtwegen binnendringen, kunnen kalveren een longontsteking krijgen (Gezondheidsdienst voor Dieren, 2019). 

Belangrijke bacteriële veroorzakers van longproblemen zijn Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica en Mycoplasma bovis. Een aantal bacteriesoorten kan aanwezig zijn in de neusholte van een gezond kalf, maar toeslaan op het moment dat een of meer verzwakkende factoren aanwezig zijn (zoals een verminderde weerstand en/of suboptimale omgevingsfactoren). In sommige gevallen kunnen ook salmonellabacteriën longproblemen veroorzaken (Gezondheidsdienst voor Dieren, 2019).
 
Luchtwegproblemen blijken, na diarree, de tweede doodsoorzaak onder kalveren (tot 6 maanden), 15 tot 25% van de kalveren blijkt luchtweginfecties te hebben (van Hien et al., 2012). De kans op luchtwegproblemen is bovendien 17 keer groter als een kalf diarree heeft gehad (Nijhoving et al., 2015). Luchtweginfecties beslaan circa 23% van de totale kalversterfte per jaar (Ferwerda-van Zonneveld et al., 2017).

Luchtwegaandoeningen komen op melkveebedrijven vooral voor bij kalveren tot een jaar oud. De jaarlijkse schade door medicijnkosten, verminderde groei, verhoogde uitval en verminderde melkproductie op latere leeftijd wordt geschat op €45,00 tot €55,00 per kalf (Stanton et al., 2010).

Uit onderzoek kwam naar voren dat de kosten op een gemiddeld Nederlands melkveebedrijf, waarbij 60% van de vaarskalveren onder de 3 maanden oud te maken krijgt met BRD (situatie 1), gemiddeld €31,20 per aanwezig vaarskalf per jaar is. De laagste kosten hierbij zijn €18,40 euro maar kunnen oplopen tot zelfs €57,10 per op het bedrijf aanwezig vaarskalf per jaar. In deze (eerste) situatie wordt er vanuit gegaan dat kalveren jonger dan 3 maanden het gehele jaar door gevoelig zijn voor luchtweginfecties (van der Fels-Klerx et al., 2001). Deze berekening van jaarlijkse schade is vergelijkbaar met de resultaten Stanton et al. (2010) en de Gezondheidsdienst voor Dieren (2017). 
Bij een tweede berekening (situatie 2) door van der Fels-Klerx et al. (2001), met als uitgangspunt een seizoensgebonden uitbraak waarbij al het aanwezige jongvee gevoelig is voor infectie, waren de kosten gemiddeld €27,00 euro per aanwezig vaarskalf, variërend tussen de €17,20 en €43,10. 

De kosten bij luchtweginfecties bestaan grotendeels uit de behandelkosten (medicijngebruik en overige veterinaire kosten), in combinatie met gederfde kosten door een mindere levensproductie. Een toename in de mortaliteit en premature afvoer, afname van gewicht en vruchtbaarheid en minder melkproductie tijdens de eerste lactatie zorgen tezamen voor de mindere levensproductie. Luchtwegproblemen in de eerste 60 dagen na spenen kunnen daarbij verschillende negatieve effecten hebben op de lange termijn productie en het welzijn van de kalveren (Miller et al., 2000).

De gemiddelde opfokkosten voor een vaars die tenminste 1 keer tijdens de opfokperiode te maken heeft gehad met een luchtwegaandoening (of diarree) worden €95,00 hoger ingeschat in vergelijking met de kosten van vaarzen die helemaal geen aandoening hebben gekregen, als gevolg van een vertraagde groei en daarmee een verlengde opfok (Mohd Nohr et al., 2012).
Ik zet de AHV Calf Respi preventief in en meng het in de drinkautomaat door het melkpoeder, juíst in de risicovolle periode als het vochtig is. Je ziet dat er beduidend minder luchtwegproblemen zijn bij de kalfjes. Krijg ik onverhoopt wél 'een hoest' door mijn stal, dan verhoog ik de dosering voor acute gevallen op basis van de adviezen van AHV en zo komen de kalfjes goed door deze periode heen.
J. van Kempen, veehouder (Biddinghuizen, Nederland)

AHV CALF RESPI

AHV Calf Respi

AHV New Pharma oplossing ter ondersteuning bij:
 • Luchtwegproblemen.MEER INFORMATIE

AHV Calf Aspi

AHV Calf Aspi

Vloeibare AHV New Pharma oplossing ter ondersteuning bij:
 • Herstel en het aansterken na ziekte;
 • Te combineren met diverse AHV Calf oplossingen.

MEER INFORMATIE
 
 • Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) (2018). Luchtweg- en longaandoeningen | www.dgz.be/ziekte/luchtweg-en-longaandoeningen (geraadpleegd: 14 januari 2019).
 • van der Fels-Klerx H.J., Sørensen J.T., Huirne R.B.M. (2001). An economic model to calculate farm specific losses due to bovine respiratory disease in dairy heifers. Preventive Vet medicine 51 (2001) 75-94.
 • Ferwerda-van Zonneveld R., Bos B., Plomp M., van der Gaag M., Antonis A. (2017). Kalversterfte kan minder als zorgvraag kalf centraal staat. Uitgave van Wageningen University & Research.
 • Gezondheidsdienst voor Dieren (2017). Aanpak Luchtwegproblemen melkveehouderij | www.gddiergezondheid.nl/-/media/Files/Flyers producten/flyers rund/Folder GD Aanpak Luchtwegproblemen melkveehouderij.pdf (geraadpleegd: 14 januari 2019).
 • Gezondheidsdienst voor Dieren (2019). Luchtwegproblemen | www.gddiergezondheid.nl/luchtwegproblemen (geraadpleegd: 14 januari 2019).
 • van Hien, R.D., Meulemans, S. (2012), De wetenschap achter een goede jongveeopfok. Van Hall Larenstein (juni 2012).
 • Miller M.L, Faust M.A (2000). Effects of performance and physiological characteristics of dairy heifers on first lactation yield and lifetime performance. J. Dairy Sci. (Suppl.1):83:230. Abstract 966.
 • Mohd Nor N., Steeneveld W., Mourits M.C., Hogeveen H. 2012. Estimating the costs of rearing young dairy cattle in the Netherlands using a simulation model that accounts for uncertainty related to diseases. Preventive Veterinary Medicine 106(3–4):214-224.
 • Nijhoving, I., Henselmans T. (2015) Alstubiest: gezonde start, gezonde kalveren. MSD Kalvermagazine.

NEW PHARMA

Lees over diverse dierziekten en lees meer informatie over onze innovatieve oplossingen.

ADVIES OP MAAT

Wij voorzien u graag van advies op maat en verzorgen snelle distributie in uw regio.

#DEBOERDERIJZIJNWIJ

Met New Pharma tonen onze veehouders dat zij stààn voor goede zorg voor hun dieren. Volg het laatste nieuws en meer via onze social media.

HELPDESK

Onze internationale telefonische helpdesk staat u graag te woord en is 7 dagen per week dag en nacht bereikbaar via +31 (0)38-3030127 (lokaal tarief).
x