DIERZIEKTE - KETOSE

Ketose (ook wel ketonomie) is een van de meest voorkomende stofwisselingsstoornissen bij melkvee in de eerste 60 dagen na afkalven, als gevolg van een negatieve energiebalans. Eén op de negen Nederlandse melkkoeien heeft de eerste maanden na afkalven last van deze stofwisselingsziekte maar er zijn grote verschillen in het percentage koeien met ketose per bedrijf (van der Drift et al., 2012).

Koeien kunnen zowel de klinische als de subklinische vorm (ook wel slepende melkziekte genoemd) van ketose ontwikkelen na het afkalven  (Gordon et al., 2013). Ziekteverschijnselen, zoals een verminderde voeropname, een verlaagde melkproductie en sloomheid. Veelal zijn deze verschijnselen echter niet goed waarneembaar, waardoor de problemen worden onderschat (Remmelink et al., 2018). Een verlaagd eiwitgehalte, zeker in combinatie met een verhoogd vetgehalte in de melk, is een aanwijzing voor slepende melkziekte (de Koster et al., 2016).
Ketose kan leiden tot behoorlijke financiële verliezen. De kosten van subklinische ketose kunnen oplopen tot €848,00 per aangetaste koe (Klein Haneveld, 2013) en een veehouder met een kudde van 100 koeien, met 3% slepende melkziekte en 30% de subklinische vorm, kan een verlies lijden van in totaal €27.827,00 per jaar. Behalve een lagere melkproductie zijn er nog verschillende andere onkosten die gepaard gaan met, of een gevolg zijn van ketose, zoals behandeling, afvoer, mastitis, lebmaagdislocatie en tussenkalftijd en metabole ziekten als pensverzuring (Versteegt, 2008).

De schade van klinische ketose was gemiddeld €230,00 per geval met een variatie van €56,00 tot €768,00 per geval (Woolderink, 2006). Een groot deel van deze kosten (22%) bestaat uit het voorkomen van extra mastitis gevallen. Ongeveer 54% van de kosten werden veroorzaakt door melkproductieverliezen, 11% van de kosten werden veroorzaakt door behandeling en 11% door afvoer. De incidentie van ketose was gemiddeld 1,55%, met een minimum incidentie van 0% en een maximum van 9,3%. In dit model zijn de defaultkosten gesteld op €230,00 per geval (Veterinaire Service en Samenwerking, 2019).

In tabel 2 vindt u een overzicht van de economische gevolgen van (sub)klinische ketose (Schmiedel, 2008-2011).
Tabel 2: Economische gevolgen subklinische en klinische ketose (Schmiedel, 2008-2011).
 
Lebmaag-
verplaatsing
Klinische ketose
Uierontsteking
Baarmoeder-
ontsteking
Dracht na 1e inseminatie
Verminderde melkproductie
BHB
> 1,2 mmol/l:
Risico 3
hoger
> 1,8 mmol/l:
Risico 6
hoger
BHB
> 1,4 mmol/l:
Risico 6 hoger
BHB
> 1,4 mmol/l:
Risico 1,5 hoger
BHB
> 1,2 mmol/l:
Risico 3 hoger
BHB
> 1,4 mmol/l:
50% Reductie
BHB
> 1,4 mmol/l:
1,9 kg/dag
>2,0 mmol/l:
3,3 kg/dag
hoger
Verlies per ziektegeval
€1.102,00
Verlies per ziektegeval
€906,00
Verlies per ziektegeval
€669,00
Verlies per ziektegeval
€622,00
Verlies per ziektegeval
€53,00
Verlies per ziektegeval
€1,00
 
Naast de energie die de bolus geeft, is vooral de Niacine die in dit product zit, voor mij leidend geweest om ermee te beginnen. Deze vitamine stimuleert de stofwisseling van een koe, waardoor de koe weer begint te vreten en zich beter vult. Wij meten in de melk vier vetzuren en uit de mpr-uitslag kunnen we aflezen welke koeien vitamine B12 en een AHV Cow Booster Bolus moeten krijgen. Zo zorg ik er met de AHV Cow Booster Bolus méétbaar voor dat mijn koeien geen ketose krijgen. Het is voor mij erg belangrijk dat de resultaten van een product meetbaar zijn, want anders begin ik er niet aan.
J. Groot, veehouder (Aarlanderveen, Nederland)

AHV COW BOOSTER BOLUS

AHV Cow Booster Bolus

AHV New Pharma oplossing, ter ondersteuning bij:
 • Energiehuishouding;
 • Stofwisseling.

MEER INFORMATIE

AHV COW BOOSTER POWDER

AHV Cow Booster

AHV New Pharma oplossing (te mixen voor drench), ter ondersteuning bij:
 • Energiehuishouding;
 • Stofwisseling.

MEER INFORMATIE

AHV COW BOOSTER PASTE

AHV Cow Booster Paste

AHV New Pharma oplossing (ook als alternatief voor drench), ter ondersteuning bij:
 • Energiehuishouding;
 • Stofwisseling.

MEER INFORMATIE
De AHV Cow Booster Powder gebruik ik bij koeien met beginnende slepende melkziekte of als ze zwakker zijn en ik niet zeker ben van wat de oorzaak precies is. Vaak is dat wel slepende melkziekte. De energieboost die het product geeft, helpt goed.
H. Habben Jansen, veehouder (Kamerik, Nederland)
 
 • van der Drift S.G.A., Jorritsma R. (2012). Veel variatie in ketose. Veeteelt Magazine, 2, februari 2012, p. 44-45.
 • Gordon J. L., LeBlanc S. J., Duffield T. F. (2013). Ketosis treatment in lactating dairy cattle. Veterinary Clinics of North America-Food Animal Practice 29(2), 433-445.
 • Klein Haneveld J. (2013). Gevolgen van ketose niet onderschatten. Tijdschrift voor diergeneeskunde, Veehouder Veearts, maart 2013, p. 20.
 • de Koster J., Opsomer G. (2016). Diagnose en behandeling van ketose. Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift, 2016, 85.
 • Remmelink G., van Middelkoop J., Ouweltjes W., Wemmenhove H. (2018) Handboek Melkveehouderij 2018/2019. Wageningen : Wageningen Livestock Research (Handboek / Wageningen Livestock Research 37), 540862.
 • Schmiedel C. (2008-2011): Einfluss ausgewählter Erkrankungen auf die Ökonomie in der Milchviehhaltung. Dissertation FU Berlin.
 • Versteegt M. (2008). De kosten van diergezondheidsproblemen op een melkveebedrijf en de waarde van bedrijfsadvisering (Doctoral thesis). Utrecht University Repository, Faculty of Veterinary Medicine.
 • Veterinaire Service en Samenwerking (2019). Economie van diergezondheid. Veterinaire Economie, Universiteit Utrecht | www.uu.nl/organisatie/veterinaire-service-en-samenwerking/economie-van-diergezondheid (geraadpleegd: 12 januari 2019).
 • Woolderink M. (2006) Economic consequences of ketosis and rumen acidosis on dutch dairy farms. Verslag onderzoeksstage Wageningen University, Farm Management.

NEW PHARMA

Lees over diverse dierziekten en lees meer informatie over onze innovatieve oplossingen.

ADVIES OP MAAT

Wij voorzien u graag van advies op maat en verzorgen snelle distributie in uw regio.

#DEBOERDERIJZIJNWIJ

Met New Pharma tonen onze veehouders dat zij stààn voor goede zorg voor hun dieren. Volg het laatste nieuws en meer via onze social media.

HELPDESK

Onze internationale telefonische helpdesk staat u graag te woord en is 7 dagen per week dag en nacht bereikbaar via +31 (0)38-3030127 (lokaal tarief).
x