DIERZIEKTE MASTITIS

Mastitis is een ontsteking van het uierweefsel, veroorzaakt door bacteriën die de uier binnendringen. We onderscheiden twee soorten mastitis: klinische mastitis en subklinische mastitis. Bij klinische mastitis is sprake van afwijkende melk. De melk bevat vlokjes of klontjes en soms zelfs bloed. Het geïnfecteerde kwartier kan warm, gezwollen of hard aanvoelen.
Subklinische mastitis geeft echter niet-zichtbare symptomen. De melksamenstelling is dan afwijkend. Dit is met het blote oog niet te zien maar wordt vastgesteld aan de hand van celgetalbepaling en geleidbaarheid. Er is namelijk een sterke relatie tussen (sub)klinische mastitis en celgetal (GD Diergezondheid, 2019).
 
In tabel 1 vindt u een overzicht van kosten bij een geval van klinische mastitis (Lührmann, 2013). Mastitis op (westerse) melkveebedrijven is economisch gezien de aandoening die het inkomen van de veehouder het meest bedreigt (Schukken et al., 2013). Deze economische schade wordt met name veroorzaakt door een lagere melkproductie en melkkwaliteit (tijdens de gehele lactatie) en het gebruik van antibiotica, en de daarmee samenhangende melkdervingen en eventuele kortingen op het melkgeld bij overschrijding van de celgetalgrens (Halasa et al., 2007, 2009). Zelfs een enkel geval van mastitis betekent danook verlies van omzet (Veterinaire Service en Samenwerking, 2019), want melk van met antibiotica behandelde koeien mag niet geleverd worden.
Echter, het gaat niet enkel om vermindering van melkgeld maar is mastitis ook van invloed op het dierenwelzijn, leidt het tot extra (inefficiënte) arbeid voor de veehouder en heeft het effect op het werkplezier en - welzijn van de veehouder. Daarbij is vroegtijdige vervanging van dieren met een hoog celgetal een kostenpost (Hogeveen, 2005).
 


Tabel 1: Kosten bij een geval van klinische mastitis (Lührmann, 2013).

 
Begin lactatie
Halverwege lactatie
Einde lactatie
Gemiddelde
Percentage
Verspreiding van mastitis kiemen
67%
22%
11%
 
 
Verlies aan melk (1)
296 kg
216 kg
152 kg
263 kg
 
Verlies aan melk (gedurende de behandeling) (2)
€104,00
€76,00
€53,00
€92,00
17%
Verminderde productie lactatie (1)
423 kg
296 kg
169 kg
367 kg
 
Vermindering door productieverlies lactatie (2)
€148,00
€104,00
€59,00
€129,00
24%
Kosten behandeling (medicijnen, etc)
€90,00
€90,00
€90,00
€90,00
17%
Kosten controle
€20,00
€20,00
€20,00
€20,00
4%
Meer arbeid veehouder
2.3 AKH
2.3 AKH
2.3 AKH
2.3 AKH
 
Vergoeding extra werk veehouder (3)
€34,00
€34,00
€34,00
€34,00
6%
Netto kosten vervanging (4)
€167,00
€167,00
€167,00
€167,00
31%
Totaal verlies productie (kg) (1)
719 kg
512 kg
321 kg
630 kg
 
Totale kosten van klinische mastitis
€562,00
€490,00
€423,00
€531,00
 

1. Gemiddelde melkproductie tijdens lactatie 8.466 kg (Duitsland)
2. Melkprijs 0,35 eurocent/kg, incl. belasting (Duitsland)
3. Berekende vergoeding €15,00 per uur
4. Vervanging vaarzen (€1900,00), vermindering oude koe (€900,00)
Ik gebruik de producten van AHV al sinds 2014. De AHV Cow Quick Bolus in combinatie met de ontstekingsremmende AHV Cow Aspi zet ik in als een koe een harde, pijnlijke uier heeft. Afhankelijk van hoe goed de melkproductie op gang komt, eventueel ook de AHV Cow Extra Bolus. Het gebruikersgemak is super: je kunt de melk gewoon blijven leveren.

L. de Wit, veehouder (Oudewater, Nederland)
Sinds 2018 gebruiken wij onder meer de AHV Cow Extra Bolus. Deze gebruiken wij voor koeien die uierontsteking, mastitis of een hoog celgetal hebben: negentig procent van de koeien knapt op! En bij tien procent moeten we de behandeling herhalen met de
AHV Cow Quick Bolus. De resultaten zijn positief
.

S. Visser, veehouder (Menaldum, Nederland)

AHV EXPERIENCE

AHV Experience: AHV Cow Extra Bolus

In AHV Experience deelt veehouder Simon Visser uit Menaldum (Nederland) zijn persoonlijke ervaringen met de AHV Cow Extra Bolus.

AHV COW EXTRA BOLUS

AHV Cow Extra Bolus

De AHV Cow Extra Bolus is een aanvullend mineraalvoeder voor rundvee (melkkoeien) voor een gezonde uier. Ondersteunt herstel na ziekte.
De bolus lost geleidelijk op (slow-release).

AHV COW QUICK BOLUS

AHV Cow Quick Bolus

De AHV Cow Quick Bolus is een aanvullend mineraalvoeder voor rundvee (melkkoeien) voor een gezonde uier.
De bolus lost snel op (quick-release).

AHV COW ASPI

AHV Cow Aspi

De AHV Cow Aspi is een vloeibaar aanvullend diervoeder voor rundvee. Ondersteunt het herstel en het aansterken na ziekte. Te combineren met diverse AHV Cow oplossingen.
 
Bij een koe met verhoogde temperatuur of een zichtbare ontstekingsreactie zet ik de AHV Cow Aspi in. Deze ontstekingsremmer werkt sneller en er zit geen wachttijd op vlees en melk!

J. van Kempen, veehouder (Biddinghuizen, Nederland)
 
  • Gezondheidsdienst voor Dieren (GD). Celgetal als maatstaf | www.gddiergezondheid.nl/diergezondheid/management/uiergezondheid/behandelen/subklinische%20mastitis/celgetal%20als%20maatstaf (geraadpleegd: 10 januari 2019).
  • Halasa T., Huijps K., Osteras O., Hogeveen H. (2007). Economic effects of bovine mastitis and mastitis management: A review, Veterinary quarterly, p. 18-31.
  • Halasa T., Mielen M., De Roos A.P.W., Van Hoorne R., De Jong, G., Lam, T.J.G.M., Van Werfen, T., Hogeveen, H. (2009). Production loss due to new subclinical mastitis in Dutch dairy cows estimated with a test-day model. J Dairy Sci 92:599-606.
  • Hogeveen H. (2015). Mastitis en de vrije markt. Wageningen University & Research.
  • Lührmann B. (2013). Was kostet eine Mastitis. Milchpraxis 45, p. 48-52.
  • Schukken Y.H., Piepers, S., Zadoks, R.N., De Vliegher, S. (2013). Nieuwe ontwikkelingen van een oude aandoening: mastitis onder de loep. Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift, 82, p. 243-255.
  • Veterinaire Service en Samenwerking (2019). Economische schade mastitis, Kosten en baten maatregelen mastitis management. Veterinaire Economie, Universiteit Utrecht | www.uu.nl/organisatie/veterinaire-service-en-samenwerking/veterinaire-economie/economische-schade-mastitis (geraadpleegd: 12 januari 2019).

PRODUCTEN

Lees over diverse dierziekten en bekijk onze online catalogus.

ADVIES & DISTRIBUTIE

Wij voorzien u graag van advies op maat en verzorgen snelle distributie in uw regio.

AFSPRAAK MAKEN

Voor een oriënterend gesprek of bezoek aan ons kantoor kunt u gemakkelijk een afspraak maken.

HELPDESK

Onze internationale telefonische helpdesk staat u graag te woord en is 7 dagen per week dag en nacht bereikbaar via +31 (0)38-3030127 (lokaal tarief).