DIERZIEKTE - MELKZIEKTE

Melkziekte (ook wel kalfziekte of hypocalcemie), niet te verwarren met ketose (slepende melkziekte), is een tekort aan calcium, fosfor en magnesium in het bloed. Deze ziekte treedt meestal op binnen 48 uur na (of vlak voor of tijdens) het afkalven, de transitieperiode van droogstand naar lactatie. De overgang van droogstand naar lactatie bij de melkkoe gaat gepaard met een plotselinge stijging van de calciumbehoefte. Slaagt de koe er niet in haar calciumspiegel op peil te houden dan resulteert dit in hypocalcemie (Bosseart,  2009).

Meestal treft melkziekte hoogproductieve, oudere koeien. Een koe met melkziekte heeft geen eetlust, is weinig actief en door het calciumtekort in het bloed functioneren onder meer de skeletspieren niet meer goed, waardoor de koe niet meer overeind kan komen. Koeien kunnen ook aan de subklinische vorm van melkziekte lijden. Doordat onder meer de penswerking vermindert en de baarmoeder slechter samentrekt, ontstaan echter wel problemen met digestiestoornissen, zoals lebmaagverplaatsingen en leververvetting en vruchtbaarheidsproblemen. Daarnaast zal ook het immuunsysteem minder goed functioneren, wat bijvoorbeeld een verhoogde kans geeft op slepende melkziekte of uierontsteking (Visser et al., 2015).
 
De wetenschappelijke schade van melkziekte omvat onder meer de dalende melkproductie, het sneller opruimen van de koe en het verhoogde risico op andere ziekten (Visser et al., 2015). Melkziekte komt vrij vaak voor en tast gemiddeld 4% tot 6% van de melkgevende koeien op een bedrijf aan in een enkel seizoen. Melkziekte is voor de veehouder een dure aandoening door een lagere melkgift, achteraf een verminderde vruchtbaarheid en het risico van sterfte (van Cappellen, 2012). De calciumspiegel heeft een aanzienlijke invloed op de vruchtbaarheid van een koe. Een tekort aan calcium na de kalving kan leiden tot een uitstel van eerste bronst en daardoor een verlengde tussenkalftijd. Melkziekte kan tevens het productieleven van een melkkoe met 3,4 jaar verkorten (Fikadu et al., 2016).

De economische impact van hypocalcemie reikt verder dan de schade van de klinische gevallen. Ook koeien die lijden aan subklinische melkziekte presteren onder hun potentieel en lopen een sterk verhoogd risico op metabole en infectieuze ziekten (Bosseart, 2009), doordat het te lage calcium-gehalte (Ca) namelijk zorgt voor een verlaagde beweging van het spijsverteringsstelsel. Dat verhoogt niet alleen de vertering, de voeropname en het risico op lebmaagverplaatsing, maar doet ook de productie dalen (Whiteford et al., 2005).
De kosten voor koeien met melkziekte zijn onder te verdelen in; melkziektebehandeling door de dierenarts of door de veehouder zelf, schade door een gemiste productie en kosten van eventuele opvolgende ziektes en afvoer, want koeien met melkziekte zijn vatbaarder voor andere ziektes en worden gemiddeld eerder afgevoerd. Voor een bedrijf met 70 koeien komen kosten jaarlijks gemiddeld uit op €10.500,00 per jaar ofwel €150,00 per koe per jaar (Velthuis et al., 1998).

Op ogenschijnlijk probleemloze bedrijven kampt tot 60% van de koeien met subklinische melkziekte (Melkziekte Preventie Index, 2011). De gemiddelde schade verschilt van €180,00 per geval van subklinische melkziekte tot wel €350,00 voor klinische melkziekte (tabel 3, Langerwerf et al., 2018). Uit de praktijk blijkt dat de meeste bedrijven tussen de €10.000,00 en €30.000,00 per jaar mislopen door problemen in de transitieperiode (Brand et al., 2010).
Tabel 3: Kosten bij melkziekte (Langerwerf et al., 2018).
 
 
Klinisch
Subklinisch
Voorkomen (frequentie)
5-10%
Tot 60%
Inkomensverlies
€350,00
€180,00
Extra dagen tot tocht
37
n/a
Daling melkgift
2,9 kg/d
1-1,5 kg/d
De AHV Cow Milk Start Bolus bevat zowel calcium als fosfor en werkt meetbaar goed! Door je te verdiepen in de stoffen van het product, en wetende dat fosfor- én calciumtekorten steeds grotere problemen worden, merk je dat deze Milk Start Bolus een heel goed alternatief is tegen een aantrekkelijke prijs.
J. Groot, veehouder (Aarlanderveen, Nederland)

AHV COW MILK START BOLUS

AHV Cow Milk Start Bolus

AHV New Pharma oplossing ter ondersteuning bij:
  • Energiehuishouding;
  • Stofwisseling.

MEER INFORMATIE

AHV COW BOOSTER PASTE

AHV Cow Booster Paste

AHV New Pharma oplossing (ook als alternatief voor drench), ter ondersteuning bij:
  • Energiehuishouding;
  • Stofwisseling.

MEER INFORMATIE
 
  • Bossaert P. (2009). Helft koeien lijdt aan calciumgebrek na kalving. Melkveebedrijf, nr 4, april 2009, Diergezondheid, p 12-13
  • Brand A., Hendriks R.A.M. (2010) Managementaspecten van hypocalcemie : een overzicht. Journal Diergeneeskundig memorandum. Volume 75. Issue 3. 0417-4631 p. 1-84
  • Fikadu W., Tegegne D., Abdela N., Ahmed W. (2016). Milk Fever and its Economic Consequences in Dairy Cows: A Review. Global Veterinaria 16(5):441-452 · April 2016. DOI: 10.5829/idosi.gv.2016.16.05.103137
  • Langerwerf C., Penders K. (2018). Subklinische melkziekte: een sluipend gevaar. Nieuwsbrief.
  • Melkziekte Preventie Index (2011). HendrixUTD. Via: PlattelandsPost.nl (3 november 2011) | www.plattelandspost.nl/5574/preventie-subklinische-melkziekte (geraadpleegd: 27 mei, 2018)
  • Visser K., Rommers J., Ipema B., Verkaik J., Gerritzen M., van Reenen K. (2015). Risicoanalyse dierenwelzijn zuivelketen - Deskstudie en expert opinie. Wageningen UR Livestock Research, Wageningen, Juni 2015

NEW PHARMA

Lees over diverse dierziekten en lees meer informatie over onze innovatieve oplossingen.

ADVIES OP MAAT

Wij voorzien u graag van advies op maat en verzorgen snelle distributie in uw regio.

#DEBOERDERIJZIJNWIJ

Met New Pharma tonen onze veehouders dat zij stààn voor goede zorg voor hun dieren. Volg het laatste nieuws en meer via onze social media.

HELPDESK

Onze internationale telefonische helpdesk staat u graag te woord en is 7 dagen per week dag en nacht bereikbaar via +31 (0)38-3030127 (lokaal tarief).
x