Disclaimer & Voorwaarden

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.ahvint.com, www.ahvint.co.uk en andere uitingen en kanalen van AHV International B.V.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.
 
Gebruik van de AHV International-website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel AHV International zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan AHV International niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. AHV International garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. AHV International wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.
Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer de AHV International links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden informatie, media of diensten door AHV International per definitie worden aanbevolen. AHV International aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door AHV International op moment van vermelding nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. AHV International is niet aansprakelijk voor mogelijke wijzigingen door derden op externe media.
 
Informatie gebruiken
AHV International behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AHV International of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik. Dit geldt niet voor educatief gebruik, voorlichtingen of andere vormen van presentaties voor openbaar publiek danwel besloten publiek.
Wijzigingen
AHV International behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, genoemde producten en verpakkingen, media, prijzen of data, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

LEVERINGSVOORWAARDEN

Voor alle (inter)nationale leveringen gelden de algemene voorwaarden en leveringsvoorschriften van AHV International.

BEKIJK DOCUMENT

DELIVERY CONDITIONS

The general terms and conditions and delivery conditions of AHV International apply to all (inter)national deliveries.

VIEW DOCUMENT
Indien u uw persoonsgegevens achterlaat bij ons secretariaat of via het contact formulier, dan gaat u ermee akkoord dat AHV International BV, Schokkerweg 10, 8042 PC Zwolle, Nederland, uw persoonlijke gegevens verwerkt in een beveiligde omgeving op een server binnen de Europese Unie. Dit ten behoeve van analyse van veiligheids- en kwaliteitsinformatie van onze producten en diensten. AHV International BV zal de gegevens in alle gevallen vertrouwelijk behandelen conform de toepasselijke wetgeving. Uw gegevens zijn alleen toegankelijk voor de geaccrediteerde afdelingen van AHV International BV en onze dienstverleners die ten behoeve van AHV International BV persoonsgegevens verwerken. U kunt hierover contact opnemen met AHV International BV via telefoonnummer +31 (0)38-303127 of per e-mail.

ADVIES OP MAAT

Wij voorzien u graag van advies op maat en verzorgen snelle service in uw regio.

#DEBOERDERIJZIJNWIJ

Volg het laatste nieuws en meer via onze social media.

FARMERS SUPPORT

Buiten reguliere werktijden is onze internationale telefonische helpdesk 7 dagen per week, dag en nacht bereikbaar via +31 (0)38-3030127 (lokaal tarief).

WERKEN BIJ AHV

AHV International biedt uitdagende kansen op diverse posities binnen onze hechte en transparante organisatie.
x