INNOVATIE SCIENCE

Door onze innovaties en productvernieuwingen is AHV International toonaangevend in het proactief handelen tegen antibioticaresistentie en op gebied van Research & Development van natuurlijke alternatieven voor antibiotica. Om meer inzage te geven over de wetenschappelijke aard van onze nieuwe benadering en producten, nemen wij u graag mee in onze learning curve door van A tot Z in te gaan op de probleemsituatie: u kunt kiezen uit onderstaande onderwerpen om meer informatie te verkrijgen.

BACTERIËN & RESISTENTIEDe aanwezigheid van (antibiotica)resistente bacteriën levert tevens zowel een direct als een indirect gevaar op voor de volksgezondheid. Verkeerd en overvloedig gebruik in de veehouderij heeft mede bijgedragen aan deze problematiek. Maar hoe worden bacteriën resistent en wat zijn hiervan de gevolgen?

NAAR BACTERIËN & RESISTENTIE

QUORUM SENSINGLees meer over Quorum Sensing, de revolutionaire wetenschap op basis waarvan AHV producten worden ontwikkeld. Deze wetenschap legt uit dat bacteriën met elkaar kunnen communiceren via signaalmoleculen en dus een sociaal leven hebben. Welk effect hebben deze 'sociale' bacteriën?

NAAR QUORUM SENSING

QUORUM SENSING: ONDER DE LOEPLees meer over de werking van Quorum Sensing aan de hand van een voorbeeldcase. In deze case is het klimaat in de uier van een koe verstoord en leggen we u uit hoe Quorum Sensing wordt toegepast in AHV producten.

NAAR QUORUM SENSING: ONDER DE LOEP

RESEARCH & DEVELOPMENTLees meer over de onderzoeksafdeling en productontwikkeling van AHV International: hier vindt u binnenkort onderzoeken en publicaties van onafhankelijke partijen en autoriteiten naar de werking, efficiëntie en kwaliteit van producten van AHV International.

NAAR RESARCH & DEVELOPMENT