BACTERIËN & ANTIBIOTICA

Bacteriën of Bacteria (ook wel: Eubacteria) vormen een domein van micro-organismen. Dit zijn eencellige micro-organismen die je enkel onder een microscoop kunt bekijken: je ziet, ruikt en proeft ze niet. Maar bacteriën zijn eigenlijk overal, zo ontdekte microbioloog Antoni van Leeuwenhoek. Er bestaan dan ook vele duizenden soorten, onderverdeeld in goede en slechte bacteriën. 

De meeste bacteriën zijn niet schadelijk maar juist onmisbaar voor het leven op aarde en onontbeerlijk voor de gezondheid van plant, dier en mens. In bijvoorbeeld de darmen zitten goedaardige bacteriën die zorgen voor een goede spijsvertering (Sánchez-Porro et al., 2010). Andere soorten bacteriën kunnen bij ernstige verzwakking of onder speciale omstandigheden aanleiding geven tot ziekteverschijnselen (pathogeen, een ziekteverwekker van biologische oorsprong), doordat zij toxinen (gifstoffen) of een biofilm produceren (van Dissel, 2016).
Snel na de ontdekking van bacteriën en hun rol bij ziekteprocessen ging men op zoek naar middelen om pathogene bacteriën te bestrijden. Al eind 19e eeuw werd duidelijk dat de ene soort bacteriën de groei van de andere soort kan beïnvloeden (Meessen et al., 2017). De Britse microbioloog Alexander Fleming ontdekte in 1929 bij toeval penicilline en in 1941 werd onderzoek bij mensen mogelijk. Echter, onderzoekers ontdekten eveneens dat sommige bacteriën bijvoorbeeld een enzym kunnen aanmaken dat penicilline afbreekt en de bacterie resistent maakt tegen het antibioticum (van Dissel, 2015).

Elk antibioticum werkt tegen bepaalde typen bacteriën. Antibiotica maken bij het vernietigen van bacteriën echter geen onderscheid tussen ‘goede’ en ‘slechte‘ bacterieculturen. Zo krijgen resistente bacteriën na behandeling met een antibioticum vrij spel om zich te vermenigvuldigen (Kohanski et al., 2010).

ANTIBIOTICA & RESISTENTIE

Jarenlang verkeerd en bovenmatig frequent gebruik van antibiotica in onder meer de veehouderij leidt tot bacteriële resistentie (Mevius, 2008). Hierdoor zijn infecties met deze bactieriën moeilijker te behandelen of zelfs onbehandelbaar. De aanwezigheid van antibioticaresistente bacteriën en verlies aan werkzame antibiotica leveren gevaar op voor de volksgezondheid, omdat in de veehouderij en de humane gezondheidszorg dezelfde antibiotica worden gebruikt (CLO, 2017).
 
  • Een direct risico vormen resistente bacteriën die via voedsel, drinkwater, direct contact of het milieu overdraagbaar zijn naar de consument, waardoor deze ziek kan worden (CLO, 2017).

  • Een indirect risico ontstaat als bij dieren resistente genen voorkomen in de darmbacteriën, bijvoorbeeld in E. coli, die overdraagbaar zijn naar de menselijke darmflora (CLO, 2017).
Antimicrobiële resistentie is een serieuze bedreiging voor de gezondheid van mensen en dieren. We hebben ons aanzienlijk ingespannen om de toename hiervan te stoppen, maar het is niet voldoende geweest. We moeten sneller en sterker zijn en ingrijpen op verschillende gebieden.

Vytenis Andriukaitis, onderzoeker en Europees commissaris Gezondheid en Voedselveiligheid

SAMENWERKEN ALS BACTERIËN

De Nederlandse Rijksoverheid heeft in 2009 een programma opgestart met als belangrijkste doel het terugdringen van resistentie tegen antibiotica en heeft de verantwoordelijkheid voor het terugdringen van het gebruik van antibiotica bij de veehouderijsector gelegd. 

De overheid ziet toe op zorgvuldig gebruik. Inmiddels genomen maatregelen zijn o.a. registratie van het gebruik en van het voorschrijfgedrag, vaste contracten tussen veehouder en veearts, beperking van groepsmedicatie en een verbod op het toedienen van antibiotica door de veehouder zelf als hij geen bedrijfsgezondheid- en behandelplan heeft (EZ, 2014).

AHV International speelt met New Pharma in op beleid van internationale overheden.
De natuur en bacteriën leren ons namelijk dat door samenwerking succes kan worden bewerkstelligd. Via goede communicatie, dialoog en discussie geloven wij dat we als sector betere resultaten kunnen behalen binnen het gehele diergezondheidscontinuüm: van het welzijn van uw dieren, tot diagnostiek, preventie en advies en (voor- en na-)zorg.

Dit geldt voor alle betrokkenen binnen onze sector, want alle actoren in de veehouderij zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom zet AHV International in op het aangaan van de dialoog met veehouder, dierenarts, bedrijfsadviseur. Dit initiëren wij, omdat wij allen hetzelfde belang dienen: een goede, schone en efficiënte toekomst van de veehouderij waar de gezondheid en het welzijn van dier en mens leidend zijn en met een positief, gezond imago voor onze sector.

NEW PHARMA

Lees over diverse dierziekten en lees meer informatie over onze innovatieve oplossingen.

ADVIES OP MAAT

Wij voorzien u graag van advies op maat en verzorgen snelle distributie in uw regio.

#DEBOERDERIJZIJNWIJ

Met New Pharma tonen onze veehouders dat zij stààn voor goede zorg voor hun dieren. Volg het laatste nieuws en meer via onze social media.

HELPDESK

Onze internationale telefonische helpdesk staat u graag te woord en is 7 dagen per week dag en nacht bereikbaar via +31 (0)38-3030127 (lokaal tarief).
x