news icon  Nieuws Mijn Gezondheidsgids

Bij de zaterdageditie van Trouw heeft u een uitgave kunnen ontvangen van Mijn Gezondheidsgids met daarin een artikel over AHV International en antibioticatresistentie. Het thema van dit crossmediale magazine, dat informeert en inspireert over de trends en ontwikkelingen in de zorg, is dan ook Dierenwelzijn en Gezondheid.

Overmatig gebruik van antibiotica in de veehouderij en de humane medische zorg draagt bij aan de toenemende verspreiding van antibioticaresistentie, waardoor directe en indirecte risico’s voor de volksgezondheid zijn ontstaan. De epidemische Q-koorts (2005-2010) is een voorbeeld dat sommige dierziekten een ernstige bedreiging kunnen vormen voor de (menselijke) gezondheid. Volgens schattingen zou antibioticaresistentie verantwoordelijk kunnen zijn voor jaarlijks tien miljoen doden in 2050 en zou het de wereldeconomie $100 biljoen kosten. De Rijksoverheid startte in 2009 een programma om resistentievorming tegen te gaan, waardoor veehouders minder antibiotica mogen inzetten.

Quorum sensing
Dr. Gertjan Streefland, dierenarts en oprichter van AHV International, deed samen met microbiologen wetenschappelijk onderzoek naar beïnvloeding van communicatie tussen bacteriën en toepassing hiervan in natuurlijke alternatieven voor reguliere antibiotica. De zogeheten quorum sensing-wetenschap legt uit dat bacteriën samenwerken door communicatie met elkaar via signaalmoleculen, zodat ze gezamenlijk acties kunnen coördineren. Door quorum sensing registreren zij hoe groot de populatie vergelijkbare micro-organismen is, om hierop hun genexpressie aan te passen. Bij lage bevolkingsdichtheid zijn signaalmoleculen sterk verdund. Bij grote populaties wordt de concentratie dusdanig dat signaalmoleculen op geschikte receptormoleculen van pathogene bacteriële cellen terechtkomen, waardoor zij een biofilm of toxinen kunnen produceren. Ziekten zijn zodoende het resultaat van goede communicatie tussen ‘slechte’ bacteriën.

Verbeterd immuunsysteem
AHV International streeft ernaar proactief als branche samen te werken aan duurzaamheid, efficiëntie en kostenbesparing en maatschappelijk verantwoord ondernemen. AHV biedt natuurlijke, aanvullende diervoeders, ontwikkeld op basis van quorum sensing. Door inzet van deze innovatieve AHV-diervoeders wordt de biochemische communicatie van schadelijke bacteriën verstoord en kunnen zij niet langer registreren of de eigen populatie groot genoeg is om efficiënt actie te coördineren. Ze kunnen daarop onschadelijk worden gemaakt door het verbeterde immuunsysteem van het dier. Inmiddels werken diverse hoogproductieve (inter)nationale veehouderijen en bedrijven samen met AHV en opereren zij reeds (nagenoeg) antibioticavrij.

Foto: Veehouder Siem de Boer heeft met hulp van AHV geen antibiotica meer nodig.

Lees het artikel via: www.mijngezondheidsgids.nl/samenwerken-in-strijd-tegen-antibioticaresistentie


29 september 2018 | Categorie: Media | Naar nieuwsoverzicht