OVER AHV ACTUALITEIT

AHV International is een innovatieve, groeiende onderneming met een relatief korte geschiedenis maar grote impact voor de toekomst. Al sinds de ontwikkeling en productie van de eerste AHV producten vormen innovatie en een duurzame benadering ons fundament, waarbij het welzijn van mens en dier centraal staat. Onze benadering is dan ook op basis van wat de natuur ons leert en wetenschappelijk onderzoek, oplossingen te ontwikkelen voor diverse en alledaagse, vaak zeer complexe problemen in onze branche. Deze benadering hebben wij vertaald naar onze bedrijfspropositie: Nature is the cure.

Al decennia is er namelijk aandacht voor het gebruik van antibiotica in de veehouderij. De Rijksoverheid is in 2009 een programma gestart met als belangrijkste doel het terugdringen van antibiotica(resistentie). De actualiteit leert ons dus dat het gebruik van antibiotica in de veehouderij sterk onder druk staat. De overheid eist dat veehouders minder antibiotica gebruiken, om zo resistentievorming tegen te gaan en maatschappelijk verantwoord ondernemen verder te stimuleren, gezien de publieke zorgen en druk op de veehouderij toenemen. Waar het overmatig gebruik een gevolg is van, onder meer de marktwerking en druk vanuit de consument en ondernemingen, is een nieuwe benadering noodzaak.

AHV International streeft ernaar om met de new pharma-benadering nieuwe technologieën en producten, maar ook nieuwe methoden en standaarden te ontwikkelen op het gebied van diergezondheidszorg en de wereld te voorzien van natuurlijke, slimme en duurzame oplossingen voor diverse, complexe maar ook alledaagse probleemsituaties met betrekking tot diergezondheidszorg binnen de agricultuur. Zo handelen wij proactief op beleid van overheden wereldwijd maar belangrijker is, dat wij een leidende rol op ons nemen door nieuwe standaarden in kennis, houding en gedrag binnen onze branche om zo samen met u als veehouder onze sector écht gezonder, efficiënter en duurzamer te maken. Vanuit deze overtuiging brengen wij innovaties voor onze branche die daadwerkelijk een verschil maken voor veehouders én hun dieren over de hele wereld.

 OVER AHV HISTORIE

Toen Gertjan Streefland, dierenarts en oprichter/Chief Scientific Officer van AHV International, dierenartsenpraktijk Salland leidde, ondervond hij dat er steeds minder goede antibiotica beschikbaar waren voor hun dieren: "Zélfs de goede antibiotica werden verboden, tenzij deze onder strikte voorwaarden worden gebruikt, wat in de praktijk niet tot nauwelijks te realiseren valt. Daarbij neemt de werking van deze antibiotica nog altijd steeds verder af en heeft het overmatig gebruik in onze sector ertoe geleid dat de resistentie van bacteriën groeit. Er ontstond dan ook een brede maatschappelijke interesse om de kwaliteit van de gezondheidszorg, en dus ook die binnen de agricultuur, te verhogen en transparanter te maken. En die interesse groeit in het heden nog altijd, omdat dit een mondiaal probleem is gebleken."

Vanuit dit startpunt is Gertjan Streefland zich in deze niche van microbiologie gaan verdiepen en ontdekte de wetenschap van Quorum Sensing. Hierop ontwikkelde hij een nieuwe aanpak en werd in 2014 AHV International opgericht. Vanuit het eerste kantoor, gevestigd te Schuinesloot in Nederland, begon een klein team, bestaande uit dierenartsen en paraveterinairen, in samenwerking met wetenschappelijk onderzoekers aan de ontwikkeling van deze nieuwe benadering.
Anno 2018 is AHV International uitgegroeid tot een internationaal gerenommeerde organisatie en verhuisde het haar hoofdkantoor naar Zwolle, Nederland. Daarbij wordt deze groei vorm gegeven door onder meer plannen voor internationale vestigingen, waarbij het kantoor in het Verenigd Koninkrijk in de zomer van 2018 werd geopend.

Zo is AHV International in staat om op basis van de wetenschap onze branche te ondersteunen in de strijd tegen antibioticaresistentie. Hierbij is het streven nog altijd samen met u tot een situatie te komen waar het gebruik van antibiotica geminimaliseerd of zelfs geëlimineerd wordt en het welzijn van uw dieren optimaal is en blijft, alsmede het bijdragen aan een duurzamere, schonere én slimmere wereld en bedrijfsvoering voor onze markt. 

Waar wij blijven innoveren om tot nieuwe en betere technieken en producten te komen, biedt AHV International reeds een complete lijn van producten aan die inzetbaar zijn in diverse probleemsituaties.

 OVER AHV POSTIONERING

Ons doel is om in onze branche een leiderspositie te verwerven en te behouden om zo een meerwaarde te creëren voor onze klanten, stakeholders en medewerkers. Met dit doel voor ogen is onze strategie erop gericht bij te dragen antibioticaresistentie terug te dringen en maximaal te elimineren: één van de meest dringende en actuele uitdagingen in de wereld. Door hierin succesvol te zijn, versterken we tegelijk de winstcapaciteit van onze onderneming, welke gebruikt worden om te herinvesteren in onze organisatie om onze branche nóg beter te kunnen helpen. U kunt op de pagina 'Nature is the cure' meer lezen over onze benadering en missie & visie.

PRODUCTEN

Lees per dierziekte over onze producten of bekijk onze online catalogus.

ADVIES & DISTRIBUTIE

Wij voorzien u graag van advies op maat en verzorgen snelle distributie in uw regio.

AFSPRAAK MAKEN

Voor een oriënterend gesprek of bezoek aan ons kantoor kunt u gemakkelijk een afspraak maken.

HELPDESK

Onze internationale telefonische helpdesk staat u graag te woord en is 7 dagen per week dag en nacht bereikbaar via +31 (0)38-3030127 (lokaal tarief).